lean materiały szkoleniowe

Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż konieczne stały się modyfikacje w formach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich koncepcji. Jej zadaniem jest zmultiplikowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w określonym zakładzie. Jak łatwo można domyślić się, zamysł ten ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem jakichkolwiek czynności podejmowanych podczas produkcji, a przy tym całkowicie zbędnych. lean szkolenia Nadrzędnym celem „szczupłego zarządzania” jest zatem zmniejszenie trwonienia zarówno w wymiarze siły roboczej jak i wykorzystywanych surowców. Wdrożenie metod lean management daje możliwość zdobycia takich korzyści, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki pracownicze w firmie zwykle ulegają poprawie. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co ciekawe sposoby działania z zakresu lean management mogą być stosowane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to umiejętność dokonania oceny, które czynności są niepotrzebne dla firmy.